Integrity Watch Česká republika monitoruje financování českých politických stran a hnutí za účelem informování veřejnosti, posílení veřejné kontroly a detekce rizik ve financování politiky.

Na základě veřejných dat o financích jedenácti nejvlivnějších stran a hnutí od roku 2017 sekce „Strany“ popisuje obecné trendy ve financování politiky pomocí grafů s dynamickou funkcionalitou filtrování a třídění. Zároveň poskytuje detailní přehled všech darů a příspěvků těmto stranám v daném období.

Sekce „Dárci“ propojuje data o politických financích s otevřenými daty Veřejného rejstříku a Sbírky listin a odhaluje tak, kdo přesně za politickými dary stojí. Pomocí mapování majetkových vazeb dárců identifikuje rizikové dárcovství.

Podrobnější informace o fungování platformy nalezete v uživatelské příručce.

Platforma Integrity Watch Česká republika vznikla v rámci projektu Integrity Watch 3.0 (číslo projektu: 101038764) za podpory Evropské komise ve spolupráci se Sekretariátem Transparency International a Transparency International EU. Jedná se o třetí iteraci projektu mezinárodní protikorupční sítě Transparency International, který využívá otevřená data k prosazování politické integrity pomocí monitoringu a detekce korupčních rizik.
Vývoj a vizuální podoba webu: Chiara Girardelli

Tato digitální platforma vznikla za finanční podpory Fondu pro vnitřní bezpečnost Evropské unie.

Data o příjmech, výdajích a darech politických stran a hnutí pochází z jejich výročních finančních zpráv dostupných v digitalizované podobě na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). Tato data poté propojujeme s daty o podnikatelích a skutečných vlastnících z otevřených dat Ministerstva spravedlnosti. Data o příspěvcích politickým stranám a hnutím ze státního rozpočtu České republiky stahujeme z webu Ministerstva financí.

K aktualizaci dat dochází jednou ročně, kdy jsou výroční finanční zprávy všech sledovaných stran doručeny na ÚDHPSH a posléze zveřejněny na webových stránkách úřadu.

Všechna data využívána touto platformou (i platformami Integrity Watch v jiných zemích) jsou dostupná ke stažení ve formátu JSON na Integrity Watch Data Hub.

Neváhejte se na nás obrátit, pokud na platformě nalezete chybu nebo nesrovnalost, rádi Váš podnět prověříme.

S dotazy se můžete obracet na adresu: posta@transparency.cz.